Bron: Telegraaf

De man kreeg in 2009 rugklachten. Buigen, draaien, knielen en autorijden zouden niet meer gaan. De eigenaar van een stratenmakersbedrijf kon nog wel uren besteden aan ondernemerstaken en administratie, maar uitvoerend werk ging niet meer. Daarvoor kreeg hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering van Aegon.

Aegon kreeg echter argwaan door foto’s op de website van het bedrijf van de man, waarop te zien was dat de stratenmaker meewerkte aan de renovatie van een schoolplein. Op de foto’s was hij in houdingen te zien, waarvan hij had aangegeven dat die niet meer mogelijk waren.

Klusdag

Medewerkers van de verzekeraar vonden daarna ook foto’s waarop de man meespeelde tijdens een street golf-evenement en zagen hem in een YouTube-video over de plaatsing van zonnepanelen. In een online nieuwsbrief werd hij nog eens bedankt voor zijn hulp op een klusdag.

Rapporteurs van de verzekeraar hebben de man vervolgens een aantal dagen gevolgd. Ze zagen hem vanaf vier uur ’s ochtends tot half zeven ’s avonds werken. Hij bezocht verschillende werklocaties, schepte zand, duwde aanhangers, bestuurde een bulldozer en hanteerde een grondboor ’zonder blijk te geven van lichamelijk ongemak’.

Arbeidsdeskundige

Ten tijde van de observaties spreekt de man nog eens met een arbeidskundige. Hij geeft aan alleen lichte onderhoudsklusjes te kunnen doen en maximaal eens per week een half uurtje op werklocaties door te brengen. Hij geeft aan er veel moeite mee te hebben dat hij niet kan meedraaien in zijn bedrijf.

De arbeidsdeskundige constateerde een groot verschil tussen wat de man vertelde, en volgens de observaties leek te doen.

Uit context

De man vond dat de berichten uit hun context waren gehaald en was bovendien boos dat Aegon koos voor observatie, in plaats van hem te bellen. De rechter oordeelde eerder ook dat het onderzoek naar de privé-activiteiten van de man geen gepast onderzoeksmiddel was.

Daar maakt het hof echter gehakt van. De veronderstelde fysieke beperkingen en de handelingen op de foto’s waren zo tegenstrijdig, dat er een redelijk vermoeden was van verzekeringsfraude.

De man moet de onterecht ontvangen uitkering terugbetalen. Dat gaat om €58.368 aan AOV-uitkeringen, €27.049 aan onderzoekskosten en ruim €14.000 aan ten onrechte verleende premievrijstelling. In totaal zo’n €100.000. Ook zijn de gegevens van de stratenmaker opgenomen in frauderegisters.