(Online) fraude/oplichting

Iets gekocht, betaald maar nooit ontvangen? Of heeft u een product opgestuurd maar geen betaling ontvangen? Grote kans dat u bent opgelicht. Jestivy doet onderzoek naar verschillende vormen van internetoplichting. Zowel voor het bedrijfsleven als gedupeerde particulieren. Belangrijk is dat nagegaan wordt of er sprake is van een strafbaar feit, zodat tot eventuele vervolging overgegaan kan worden. Fraude kan bestaan uit: verzekeringsfraude, identiteitsfraude, cv fraude, verzuimfraude, uitkeringsfraude en diefstal. Vermoedt u een vorm van fraude en heeft u hulp of advies nodig? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u over de mogelijkheden en vervolgstappen.

Digitaal rechercheren/Osint onderzoek

Dankzij Open Source Intelligence, een specialistische inlichtingen methodiek en strategie, zijn wij in staat om veilig, snel en effectief de meest verborgen en actuele informatie te verzamelen, ordenen en rapporteren.

Uiteraard stellen wij hoge eisen aan correcte informatie strekking en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Specialisatie

Wij hebben ons gespecialiseerd in het:

  • ‘volgen’ en monitoren van personen en/of organisaties
  • in kaart brengen van hun (toekomstige) plannen en activiteiten
  • verzamelen van relevante achtergrondinformatie

Dit doen wij bij personen, (internationale) bedrijven, organisaties en netwerken. Bijvoorbeeld als het gaat om hun financiële integriteit, nevenactiviteiten, gebeurtenissen, verblijf,- of vestigingsplaatsen, (wan)prestaties.Wij zetten deze specialistische OSINT techniek graag in voor u. Dit gaat immers veel verder gaat dan ‘scannen en monitoren’. 

Vermissingen

Een vermissing is een breed begrip en meestal niet onvrijwillig. Bent u het contact verloren met familie, vrienden, een verloren liefde, debiteuren of weglopers? Samen met u sporen wij u dierbare op.

Cybercriminaliteit

Cybercriminaliteit is de afgelopen jaren een steeds groter probleem geworden. De computer en internet zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. En omdat processen meer en meer digitaal worden afgehandeld, neemt ook de kans op online criminaliteit toe.

Pre employment/antecedentenonderzoek

Een antecedentenonderzoek door Jestivy kan u extra informatie opleveren om tot een goede beslissing te komen. U kunt een antecedentenonderzoek uit laten voeren als u een nieuwe medewerker wilt aannemen, een nieuwe zakenpartner wilt laten screenen of meer informatie over personen of bedrijven wilt achterhalen. Afhankelijk van het screeningsniveau gaat dit om een relatief eenvoudige identiteitscontrole tot een uitgebreid integriteitsonderzoek. Tijdens de screening van een persoon of organisatie wordt gecontroleerd of gegevens overeenkomen met de werkelijkheid. Door een tijdige screening kunnen toekomstige schades en teleurstellingen voorkomen worden. Afhankelijk van de functie kunt u denken aan onderzoek naar: identiteitsgegevens, curriculum vitae, opleidingen en diploma’s, referentiecheck, personen en bedrijven, credit en debit check, internet en social media, strafbare feiten (dmv VOG) en open source onderzoek. Het antecedentenonderzoek is afhankelijk van de functie en van wat een opdrachtgever over de kandidaat te weten wil komen. Voorafgaand aan het antecedentenonderzoek moet duidelijk in de vacature worden vermeld dat een screening onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure.

Verzuimfraude

Hoort u geluiden van derden waaruit blijkt dat een medewerker niet echt ziek is? Of andere tegenstrijdige berichten van uw personeel? Vermoedt u onterecht ziekteverzuim? Jestivy kan door ziekteverzuim onderzoek op een discrete manier uw vermoedens aantonen of wegnemen. Na het vaststellen van onrechtmatig ziekteverzuim zorg zorgt Jestivy voor een rechtsgeldige rapportage. Deze kunt u gebruiken als u juridische stappen onderneemt. In de meeste gevallen doen wij ook een confronterend gesprek met de medewerker. Ervaring leert dat de politie vaak niet de tijd en capaciteit heeft om te zoeken naar aanknopingspunten. Met de juiste kunde en tools is genoeg informatie te vinden dat als bewijs kan dienen in een rechtszaak. Deze informatie is nodig in een strafrechtelijk of civielrechtelijk onderzoek, voor het beschermen van bedrijfsmatige belangen of het waarborgen van de (internationale) openbare orde en veiligheid.

Opsporing van afluister- en opnameapparatuur / Technical Surveillance Countermeasures (TSCM)

Mogelijkheden

Techniek wordt tegenwoordig steeds geavanceerder en betaalbaarder. Hierdoor is het voor vrijwel iedereen mogelijk om gebruik te maken (een breed scala aan)  van monitoringapparatuur. Camera’s voor de beveiliging van uw eigendommen of familieleden, apparatuur om eenvoudig een voertuig te kunnen beveiligen of om uw eigendommen makkelijk te kunnen traceren zijn een aantal voorbeelden. Voor kwaadwillende wordt het ook steeds eenvoudiger om informatie te verzamelen. Onze service Opsporing afluister- en opnameapparatuur helpt u dit efficiënt tegen te gaan.

Bewustwording

We zijn inmiddels gewend om onszelf online te beveiligen tegen verschillende dreigingen. Zijn we ons ook voldoende bewust van de technische mogelijkheden binnen onze fysieke werk- en leefomgeving? Denk hierbij aan minicamera’s, afluisterapparatuur of GPS-volgsystemen in voertuigen. Deze technieken zijn verkrijgbaar in niet-verdachte alledaagse gebruiksvoorwerpen zoals USB-sticks, stekkers, klokken, spiegels, telefoons, enz. Reden genoeg om een onderzoek te laten uitvoeren in de privé-omgeving waar u zich onbespied waant.

Hoe nu verder

Heeft u het idee dat er sprake is van het illegaal afluisteren of filmen in uw eigen omgeving en u wilt de afluisterapparatuur opsporen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies en het maken van een afspraak.

Privé Detective

Vermoed u dat u partner vreemd gaat? Heeft u een onderbuik gevoel, vaak zijn deze signalen er niet voor niets.

Van Partneralimentatie is nog nooit iemand gelukkig geworden, van onterecht teveel betalen zeker niet. Heeft u het vermoeden dat uw ex-partner samenwoont of meer betaald werk verricht dat bekend is. Laat het onderzoeken door een privédetective. U kunt u op grond daarvan een juiste beslissing nemen.