Ervaring leert dat de politie vaak niet de tijd en capaciteit heeft om te zoeken naar aanknopingspunten. Met de juiste kunde en tools is genoeg informatie te vinden dat als bewijs kan dienen in een rechtszaak. Deze informatie is nodig in een strafrechtelijk of civielrechtelijk onderzoek, voor het beschermen van bedrijfsmatige belangen of het waarborgen van de (internationale) openbare orde en veiligheid.

Graag zetten wij de specialistische OSINT techniek in om u verder te helpen. De OSINT techniek gaat veel verder  dan ‘scannen en monitoren’. Hieronder lees je meer over onze aanpak.

Open Bronnen

Door goed gebruik van open bronnen zijn wij in staat veel informatie te krijgen over bedrijven of personen door gebruik van open bronnen.

We zetten daarvoor verschillende methoden in:

Persoonlijke informatie vinden we ook op social media. Hier wanen mensen zich veilig, anoniem of ongezien door gebruik te maken van ‘afgeschermde accounts’. Voor het opsporen van fraude of een feitenonderzoek speur ik social media af en dat levert bijna altijd resultaat op.

Gedegen onderzoek zorgt voor gedetailleerde (achtergrond)informatie over personen, (inter)nationale bedrijven, organisaties of activiteiten.


Door daarnaast gebruik te maken van handige expert tools en het volgen van sporen die onbedoeld zijn achtergelaten krijgen wij geleidelijk een compleet beeld van de personen of bedrijven met wie zaken gedaan wordt.

Open Source Analyse

Dankzij Open Source Intelligence, een specialistische inlichtingenmethodiek en strategie, zijn wij in staat om veilig, snel en effectief de meest verborgen en actuele informatie te verzamelen, ordenen en rapporteren

Uiteraard stellen wij hoge eisen aan correcte informatie strekking en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens volgens de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Specialisatie

Wij hebben ons gespecialiseerd in:

  •  ‘volgen’ en monitoren van personen en/of organisaties
  •  in kaart brengen van hun (toekomstige) plannen en activiteiten
  •  verzamelen van relevante achtergrondinformatie

Dit doen wij bij personen, (internationale) bedrijven, organisaties en netwerken.

Bijvoorbeeld als het gaat om hun financiële integriteit, nevenactiviteiten, gebeurtenissen, verblijf,- of vestigingsplaatsen of (wan)prestaties.

Wij zetten deze specialistische OSINT techniek graag in voor u. Deze gaat veel verder gaat dan ‘scannen en monitoren’